http://akademia-super-przedszkolaka.pl/o-programie/

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny którego celem jest zwrócenie uwagi dzieci na dwie główne kwestie: zasady zdrowego odżywiania oraz zasady dobrego zachowania.

 

W przedszkolu odbywać się będą zajęcia edukacyjne, w trakcie których dzieci dowiedzą się jak prawidłowo się odżywiać, aby rosnąć zdrowo.

Poznają odpowiedzi na pytania:po co jemy?

Jak jedzenie wpłaywa na organizm?

Co jeść, aby rosnąć zdrowo?

 

w programie pojawią się także tematy dotyczące właściwego zachowania sie przy stole, kultury osobistej, relacji z innymi oraz zabawy w grupie.

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o program:

Żyrafa Ola i przyjaciele - program wychowania przedszkolnego

zgodny z obecnie obowiązującą podstawą programową.

Koncepcja programu opiera się głównie na metodach aktywizujących, które odwołują się do autentycznej i spontanicznej aktywności dzieci.

Pakiet przygotowany w oparciu o koncepcję Porozumienia bez Przemocy uwrażliwia przedszkolaki na innych i uczy je empatii.

 

Pakiet „Żyrafa Ola i przyjaciele” jest wynikiem pracy polskiego zespołu autorskiego, z zachowaniem praktyk i doświadczeń międzynarodowych. Dominującą rolę w  przygotowaniu odegrali  metodycy, nauczycielki wychowania przedszkolnego, doradcy i psycholog. W skład zespołu weszli przede wszystkim nauczyciele-praktycy, którzy codziennie w swej pracy zawodowej edukują i wychowują swoich podopiecznych. To dzięki nim "Żyrafa Ola i przyjaciele" zawiera optymalną ilość zróżnicowanego materiału, rozłożonego odpowiednio na każdy tydzień nauki i zabawy z dziećmi.

Niepubliczne Przedszkole "Misiowe Przedszkole

ul.Łokietka 135/1/3/5/6, 31-263 Kraków
tel.: 12 4161232, 510977731
e-mail.: misioweprzedszkole@op.pl
www. misioweprzedszkole.pl