Żyrafa Ola i przyjaciele

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o program:.
"Żyrafa Ola i przyjaciele" zgodny z nową podstawą programową 2017r (Rozporzadzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego  dla szkoły podstawowej,,,)

 

 

 

Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, radzenia sobie z trudnościami, stwarzając wszystkim dzieciom szansę rozwoju na miarę ich możliwości. Nasi nauczyciele stosują w pracy wiele nowatorskich metod:

 • Metoda wprowadzania w świat pisma – „Odimienna metoda nauki czytania i pisania”- Ireny Majchrzak
 • Metoda Dobrego Startu - Marty Bogdanowicz
 • Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjna - prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej
 • Metoda z zakresu edukacji matematycznej - E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Pedagogika Zabawy –Klanza
 • Ćwiczenie półkul mózgowych- metoda kinezjologii edukacyjnej  - P. Dennisona
 • "Kodowanie na dywanie" - Anna Świć
 • Inowacje pedagogiczne - "Dzieci programują"

Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów oraz dbając o wysoki poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej  realizujemy dodatkowo róznorodne programy edukacyjne mające  na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych:

 1. Edukacja globalna dla najmłodszych
 2. Akademia Wyobraźni Play-Doh
 3. Akademia Super Przedszkolaka
 4. Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 5. Zdrowy Przedszkolak
 6. Akademia Aquafresh
 7. Programy charytatywne
 8. Programy profilaktyczne
 9. Programy ekologiczne
 10. Warsztaty regionalne
 11. Dzieciaki Mleczaki
 12. Bezpieczny Przedszkolak
 13. Klub Bezpiecznego Puchatka
 14. Bezpieczne Wakacje
 15. Kubusiowi Przyjaciele Natury
 16. Projekty czytelnicze dla najmłodszych

 

 

W ramach czesnego zapewniamy:

 • Codzienne zajęcia z języka angielskiego
 • Kontakt z językiem angielskim we wszystkich czynnościach dnia codziennego,
 • Realizację Programu Wychowania Przedszkolnego, zgodnego z nową „Podstawą programową" dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 • Codziennie gimnastykę ogólnorozwojową
 • Zajęcia rytmiczno-muzyczne, aerobik
 • Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne
 • Zajęcia z origami
 • Warsztaty eksperymentalno- matematyczne (grupy starsze)
 • Zajęcia artystyczne z elementami dramy i pedagogiki zabawy
 • Warsztaty plastyczne, ekologiczne, z zasad zdrowego odżywiania itp
 • Codzienne spotkania z literaturą dziecięcą
 • Warsztaty-poznajemy tajemnice świata przyrody, prowadzone przez nauczycieli i zaproszonych gości
 • „Lekcja dobrego stylu" -  savoir-vivre na co dzień.
 • Zajęcia kulinarne „Mali kucharze" - w tym: poznawanie różnych kuchni świata,
 • Spotkania ze sztuką: koncerty muzyki poważnej, koncerty edukacyjne, spotkania teatralne, spotkania z pisarzami literatury dziecięcej, imprezy i uroczystości okolicznościowe na terenie przedszkola wg kalendarza
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Zajęcia z chustą Klanza
 • Zajęcia na monitorach dotykowych (grupy starsze)
 • Zajęcia z programowania (grupy starsze)
 • Gry zespołowe,
 • Artykuły papiernicze, dekoracyjne, pomoce dydaktyczne i specjalistyczne dla wszystkich poziomów wiekowych
 • Ubezpieczenie dzieci
 • Badanie logopedyczne od 4 roku życia

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o program:

Żyrafa Ola i przyjaciele - program wychowania przedszkolnego

zgodny z obecnie obowiązującą podstawą programową.

Koncepcja programu opiera się głównie na metodach aktywizujących, które odwołują się do autentycznej i spontanicznej aktywności dzieci.

Pakiet przygotowany w oparciu o koncepcję Porozumienia bez Przemocy uwrażliwia przedszkolaki na innych i uczy je empatii.

 

Pakiet „Żyrafa Ola i przyjaciele” jest wynikiem pracy polskiego zespołu autorskiego, z zachowaniem praktyk i doświadczeń międzynarodowych. Dominującą rolę w  przygotowaniu odegrali  metodycy, nauczycielki wychowania przedszkolnego, doradcy i psycholog. W skład zespołu weszli przede wszystkim nauczyciele-praktycy, którzy codziennie w swej pracy zawodowej edukują i wychowują swoich podopiecznych. To dzięki nim "Żyrafa Ola i przyjaciele" zawiera optymalną ilość zróżnicowanego materiału, rozłożonego odpowiednio na każdy tydzień nauki i zabawy z dziećmi.

Niepubliczne Przedszkole "Misiowe Przedszkole

ul.Łokietka 135/1/3/5/6, 31-263 Kraków
tel.: 12 4161232, 510977731
e-mail.: misioweprzedszkole@op.pl
www. misioweprzedszkole.pl