"Warsztaty Wyobraźni Exspace"

KONSPEKT PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ I WSPÓŁPRACY

 

 

1. Program edukacyjny "Warsztaty Wyobraźni Exspace" ma na celu przybliżenie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów pojęcia ze świata sztuki, architektury i dizajnu w połączeniu z wymogami podstawy programowej MEN. Organizatorem i pomysłodawcą programu jest Portal Exspace.pl.  Program stworzyli architekci i nauczyciele z długoletnim stażem. Program jest niekomercyjny.  Jest to inicjatywa otwarta, która będzie podlegała modyfikacji w trakcie realizacji.

2. Program od września/października  2013 roku będzie realizowany równolegle w szkołach podstawowych i gimnazjach w Polsce. Zajęcia zaczynają się z pierwszą klasą w każdej z wybranych szkół i będą kontynuowane z dziećmi i młodzieżą  przez wszystkie ich lata nauki. W każdym roku szkolnym będą realizowane dwa projekty, jeden w półroczu. Wszystkie projekty uczniów danej szkoły będą brały udział w konkursach.

3. Celem „Warsztatów  Wyobraźni Exspace” jest kształtowanie osobowości i postawy otwarcia na świat nowego pokolenia, które będzie rozumiało znaczenie sztuki we współczesnym świecie. Będziemy dążyć do wykorzystania praktycznej wiedzy artystów i twórców w przekazywaniu wiedzy od najmłodszych pokoleń. Program umożliwia poszerzenie wiedzy z wybranych dziedzin. Pozwala na umacnianie wiary we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów. Ma na celu  rozbudzanie kreatywności, pomysłowości od najmłodszych lat.  Zwraca uwagę  dzieci i młodzieży na otaczający świat,  uczy właściwego postrzegania sztuki, architektury, dizajnu.  Wspólna zabawa w projektowanie i budowanie uczy pracy w grupie i wyrażania własnego zdania. Rozwija zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość estetyczną oraz umiejętność logicznego myślenia.
 

NASZE PIERWSZE PROJEKTY

http://exspace.pl/articles/show/992

 

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o program:

Żyrafa Ola i przyjaciele - program wychowania przedszkolnego

zgodny z obecnie obowiązującą podstawą programową.

Koncepcja programu opiera się głównie na metodach aktywizujących, które odwołują się do autentycznej i spontanicznej aktywności dzieci.

Pakiet przygotowany w oparciu o koncepcję Porozumienia bez Przemocy uwrażliwia przedszkolaki na innych i uczy je empatii.

 

Pakiet „Żyrafa Ola i przyjaciele” jest wynikiem pracy polskiego zespołu autorskiego, z zachowaniem praktyk i doświadczeń międzynarodowych. Dominującą rolę w  przygotowaniu odegrali  metodycy, nauczycielki wychowania przedszkolnego, doradcy i psycholog. W skład zespołu weszli przede wszystkim nauczyciele-praktycy, którzy codziennie w swej pracy zawodowej edukują i wychowują swoich podopiecznych. To dzięki nim "Żyrafa Ola i przyjaciele" zawiera optymalną ilość zróżnicowanego materiału, rozłożonego odpowiednio na każdy tydzień nauki i zabawy z dziećmi.

Niepubliczne Przedszkole "Misiowe Przedszkole

ul.Łokietka 135/1/3/5/6, 31-263 Kraków
tel.: 12 4161232, 510977731
e-mail.: misioweprzedszkole@op.pl
www. misioweprzedszkole.pl