„Dzieci uczą rodziców” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

 

Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas zajęć. tematyka zajęć będzie bardzo szeroka. Dzieci dowiedzą się jak być bezpiecznym w przedszkolu, w ruchu drogowym, korzystając z internetu czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku. Ekologia? Ważna sprawa! Dzieci poznają jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem. Historia? Każdy ją powinien znać. Droga Polski do niepodległości, symbole narodowe to coś, co najmłodsi będą znać. Sport? Sport to zdrowie. Każdy przedszkolak i uczeń jak bezpiecznie ćwiczyć się dowie.

 

Lekcja 1: “Bezpieczny Uczeń”

Dostępność: lekcja dostępna

Termin realizacji: 27 września – 1 października 2021

Pobierz lekcję: Kliknij tutaj by pobrać lekcję

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lekcja 2: “Magiczny Las”

Dostępność: Lekcja dostępna

Termin realizacji: 25 października – 29 października 

Pobierz lekcję: Kliknij tutaj by pobrać lekcję

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lekcja 3: “Niepodległa Polska”

Dostępność: Lekcja dostępna

Termin realizacji: 8-10 listopada

Pobierz lekcję: Kliknij tutaj by pobrać lekcję

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gramy Zmysłami” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Autorzy projektu:

Beata Pinkiewicz-Gara, Joanna Błaszczyńska, Katarzyna Demendecka,

 

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów

u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

 

 

 

Ogólnopolska Akcja "Zdrowo i sportowo"

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Matematyka w zabawie ukryta"

Głównym celem projektu matematyczno-konstrukcyjnego pt. „Matematyka w zabawie ukryta” jest kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, logicznego myślenia a także rozwijanie wyobraźni oraz twórczej postawy zarówno dziecka jak i nauczyciela. 

Autorki Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego: Katarzyna Gronostajska,  Anna Szymańska

 

„Biblioteka przedszkolaka”

Pomysłodawcą projektu BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA jest Fundacja Burza Mózgów, która realizuje najważniejsze zadanie statutowe, jakim jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fundacja Burza Mózgów (pomysłodawca i koordynator) kampanii Biblioteka Przedszkolaka otrzymała certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 oraz 2021 w kategorii Sukces rynkowy w ramach III i IV edycji konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ponadto, działania prowadzone w ramach kampanii znalazły uznanie wśród jury nagrody ZWYRTAŁA 2020 przyznawanej za najlepszy pomysł promujący czytanie – Biblioteka Przedszkolaka została finalistą konkursu organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival.

W 2019 r. projekty Fundacji zostały docenione przez kapitułę Nagrody Kryształy Soli, w kategorii edukacja, nauka, społeczeństwo obywatelskie. W uzasadnieniu napisano: za popularyzację sztuki dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem promocji literatury i czytelnictwa. Tworzenie unikalnej oferty edukacyjnej dla dzieci oraz rozwiązań metodycznych, podnoszących kompetencje nauczycieli i bibliotekarzy w zakresie czytelnictwa. Za wkład w rozwój potencjału intelektualnego dzieci, a zwłaszcza za wychowywanie pokolenia świadomych i aktywnych czytelników.

 

 

 

Nasze przedszkole pracuje w oparciu

o najnowszy program edukacji przedszkolnej 2020

Przygotowany przez wydawnictwo MAC Edukacja jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jako pierwszy na rynku został opracowany pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych – zarówno w warstwie metodycznej, jak i kartach pracy. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole "Misiowe Przedszkole

ul.Łokietka 135/1/3/5/6, 31-263 Kraków
tel.: 12 4161232, 510977731
e-mail.: misioweprzedszkole@op.pl
www. misioweprzedszkole.pl