WARSZTATY BUM-BUM

Boomwhackers czyli Bum Bum Rurki wykorzystywane są na całym świecie podczas pracy z dziećmi łącząc w sobie walory rozrywkowe             i edukacyjne.

 

Warsztaty mają na celu przede wszystkim:

  • nawiązanie prawidłowych relacji w grupie,
  • kształcenie umiejętności współpracy w zespole,
  • dostarczanie różnych sposobów wyrażania siebie i swoich uczuć,
  • rozwijanie muzykalności,
  • rozwijanie spostrzegania, wyobrażania i myślenia,
  • kształcenie koncentracji uwagi, szybkości orientacji, pamięci,
  • pobudzenie aktywności.

Muzykowanie za pomocą kolorowych rurek jest doskonałym wstępem Do nauki gry na innych instrumentach. Granie polega na uderzaniu nimi o dowolną powierzchnię, np. ławkę, krzesło lub kolano czy wnętrze dłoni – kolorowe rurki wydobędą określone, harmonijne dźwięki. Poszczególne Bum Bum Rurki maja odmienne kolory odpowiadające, konkretnym dźwiękom. Warsztaty z grupą przedszkolną trwają 30 minut. Na zajęciach oprócz Bum Bum Rurek będą wykorzystywane także inne instrumenty, między innymi:

naciskane dzwonki diatoniczne, diatoniczne dzwonki na tubach. Wszystkie instrumenty oraz przybory występujące na zajęciach odpowiadają systemowi Chroma-Notes (poszczególnym kolorom na instrumentach przyporządkowane są konkretne dźwięki).

 

 

 

 

 

 

DODATKOWY KURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z LEKTOREM

 

Dzieci uczą się utrzymywać koncentrację i uwagę w czasie nauki. Początkowo na kursie proces poznawania języka obcego opiera się na metodach Montessori

i rzemieślniczej pracy wyłącznie na poznanych i dobrze utrwalonych treściach. To zapewnia dziecku poczucie sukcesu i bezpieczeństwa. Dziecko cały czas odczuwa satysfakcję- ja umiem, ja potrafię, ja mówię, ja piszę!

Kurs prowadzimy metodą skoncentrowaną na dziecko. Od pierwszych zajęć każdy uczeń mówi, układa wypowiedzi, trenuje czytanie i pisanie (nawet kiedy jeszcze nie opanowało tych umiejętności w języku ojczystym).

Obudową do kursu jest entuzjazm, spokój, indywidualne podejście do każdego dziecka, gotowość dialogu z rodzicami i opiekunami, dobór narzędzi i autorskich pomocy dydaktycznych, które będą realnie wspierać dziecko.

Cele:

Projekt słownictwa angielskiego dla przedmiotów szkolnych Darmowych Wektorów

WARSZTATY PROGRAMOWANIA 

 

Dzieci programują roboty, czytają obrazy, nazywają symbole i znaki, klasyfikują przedmioty, układają je w grupy, szeregi, rytmy. Odtwarzają układy przedmiotów i tworzą własne sekwencje. Głównym elementem zajęć jest programowanie robotów z wykorzystaniem dostępnych materiałów oraz pomocy dydaktycznych.Kształcenie umiejętności kodowania odbywa się przez zabawę,

z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych typu: plansze, gry, programowalne zabawki.

Do zajęć są wykorzystywane zabawki:

Ozobot - inteligentny robot do nauki programowania dla dzieci od 5 lat.

Doc - uczy liter, cyfr, kolorów i nazw zwierząt oraz pomaga rozwijać logiczne myślenie, orientacje przestrzenną i zdolność liczenia

Mind Desinger – robot programowany ręcznie, za pomocą głosu lub tabletu

Nasze przedszkole pracuje w oparciu

o najnowszy program edukacji przedszkolnej 2020

Przygotowany przez wydawnictwo MAC Edukacja jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jako pierwszy na rynku został opracowany pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych – zarówno w warstwie metodycznej, jak i kartach pracy. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole "Misiowe Przedszkole

ul.Łokietka 135/1/3/5/6, 31-263 Kraków
tel.: 12 4161232, 510977731
e-mail.: misioweprzedszkole@op.pl
www. misioweprzedszkole.pl