Mając na uwadze wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, nieustannie modyfikujemy nasza ofertę. Pragniemy "zaszczepić " u dzieci chęć rozwijania oraz odkrywania nowych talentów i zamiłowań. Staramy się stworzyć dzieciom podstawy do ustawicznego rozwoju. Oprócz warsztatów cyklicznych , dodatkowo realizujemy róznorodne programy edukacyjne, warsztaty ekologiczne, przyrodnicze, zdrowotne  i okazjonalne.

Instruktorzy prowadzący zajęcia, posiadają kierunkowe wykształcenie i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

 

 

AKADEMIA TEATRALNA

Cykliczne zajęcia poświęcone są odkrywaniu świata i własnych możliwości twórczych. Celem warsztatów jest wzbudzenie w dzieciach ciekawości świata, odwagi w jego poznawaniu, radości płynącej uczenia się. Ważnym elementem pracy teatralnej jest lekcja popełniania błędów. Bez nich nie ma rozwoju! Dzięki temu Mali Aktorzy uczą się znosić trudności i chwilowe porażki, by za moment radośnie przekuwać je w sukces. Dzieci będą uczyły się samodzielności, odpowiedzialności, współpracy, empatii poprzez zabawy i ćwiczenia teatralne. Maluchy poznają różne techniki i metody pracy teatralnej: charakteryzację, teatr animacji, sposoby budowania lalek, żonglowanie, rytmikę. Wykorzystując te techniki dzieci będą pracowały nad wyrażaniem emocji, umiejętnością wymyślania

i opowiadania historii, ekspresją ciała, sposobami wyrażania myśli. Będą odkrywały swój twórczy potencjał, kreatywność i radość tworzenia.

Program oparty jest na technikach: pantomimy, bajkoterapii, teatru cieni, contact improvisation, animacji lalek i przedmiotów  charakteryzacji;


 

 

WARSZTATY TEATRALNE 


Na zajęciach dzieci ćwiczą obycie ze sceną, rozwijają swoje zainteresowania aktorstwem, przygotowują się do udziału w spektaklach. 
W programie m.in. ćwiczenia logopedyczne, emisyjne oraz oparte na ruchu scenicznym (połączenie elementów gry ciałem, mimiki 
i gestu). 
Zajęcia rozwijają kreatywność i wyobraźnię dzieci oraz uczą efektywnej pracy w grupie. 
Zajęcia prowadzone formie zabawy dostosowanej do grupy wiekowej.

Program :

 

Wyobraźnia – tematyka szczegółowa

 • uruchamianie wyobraźni m.in. poprzez szereg ćwiczeń z nadawaniem przedmiotom i sytuacjom nowych znaczeń,

 • ćwiczenia wyobraźni zmysłowej,

 • ćwiczenia w orientacji przestrzennej, a przede wszystkim - przez różnego rodzaju improwizacje.

 

Praca z głosem – tematyka szczegółowa

 • podstawy dykcji - ćwiczenia aparatu mowy,

 • nauka mówienia na przeponie,

 • nauka oddychania przeponowo,

 • ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

 

ABC aktora na scenie – tematyka szczegółowa

 • ruch sceniczny,

 • elementarne zadania aktorskie,

 • praca nad ciałem (postawa, gest, mimika)

 

Partner - Przestrzeń – Przedmiot – tematyka szczegółowa

 • elementarne zadania z działania scenicznego,

 • sceny aktorskie- z tekstem i bez tekstu (pantomima).

 

 

 

WARSZTATY PROGRAMOWANIA 

 

Dzieci programują roboty, czytają obrazy, nazywają symbole i znaki, klasyfikują przedmioty, układają je w grupy, szeregi, rytmy. Odtwarzają układy przedmiotów i tworzą własne sekwencje. Głównym elementem zajęć jest programowanie robotów z wykorzystaniem dostępnych materiałów oraz pomocy dydaktycznych.Kształcenie umiejętności kodowania odbywa się przez zabawę,

z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych typu: plansze, gry, programowalne zabawki.

Do zajęć są wykorzystywane zabawki:

Ozobot - inteligentny robot do nauki programowania dla dzieci od 5 lat.

Doc - uczy liter, cyfr, kolorów i nazw zwierząt oraz pomaga rozwijać logiczne myślenie, orientacje przestrzenną i zdolność liczenia

Mind Desinger – robot programowany ręcznie, za pomocą głosu lub tabletu

 

WARSZTATY "MAŁY INŻYNIER"

Mali inżynierowie dowiedzą się jak skonstruować radio, wzbić w powietrze śmigło, zbudować układ do nagrywania dźwięków. Dziecko w prosty sposób, niczym składanie klocków, buduje zestawy elektroniczne: np. urządzenie, które po zapadnięciu zmroku włącza światło, dzwonek do drzwi, alarm. Dzieci pracują na zestawach elektronicznych, dostosowanych do każdej niemal grupy wiekowej w przedszkolu. Układy elektroniczne mogą być sterowane: magnesem, wodą, dotykiem, światłem i dźwiękiem, uzyskując tak intrygujące efekty jak: błyskające żarówki, wentylatory napędzane silnikiem, latające śmigła i mnóstwo fantastycznych efektów dźwiękowych. Zajęcia pozwolą dziecku dobrze poznać ekscytujący świat elektroniki i elektrotechniki podczas budowania własnych układów oraz wykonywania eksperymentów. Wszystkie elementy zestawów są zaprojektowane w sposób umożliwiający ich bezproblemowe łączenie za pomocą zaciskanych złączek. Łącząc zabawę z nauką, dzieci poznają tajniki budowy obwodów elektronicznych i z pewnością będą zachwycone wynikami samodzielnie przeprowadzonych doświadczeń. Starsze dzieci mogą w jeszcze większym stopniu pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać wyobraźnię budując własne, zaprojektowane przez siebie układy. Zajęcia rozwijają zdolność logicznego myślenia, a także rozbudza pasję do nauk technicznych.

WARSZTATY REGIONALNE

 

Zajęcia warsztatowe z zakresu tradycyjnej kultury ludowej.

Realizowane tematy:
1. Strój ludowy krakowski
2. Jak dawniej mieszkano na wsi
3. Życie codzienne na wsi
4. Dziecko na wsi
5. Strój Górali Podhalańskich
6. Kultura pasterska
7. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia
8. Historia szopki krakowskiej
9. Wielkanoc w tradycji ludowej i wielkanocne zwyczaje krakowskie

WARSZTATY "DOOKOŁA ŚWIATA"

 

Ciekawa i inspirująca podróż po świecie w ramach cyklu zajęć edukacyjnych „Dookoła świata ”. Zajęcia obejmują różnorodne tematy poświęcone kulturze, sztuce i życiu codziennemu wybranych krajów. Służą wzbogaceniu wiedzy, rozbudzeniu ciekawości świata i dobrej zabawie. Zajęcia oparte na pokazie zdjęć, wykorzystaniu baśni, gier, krzyżówek, zabaw i w niektórych wypadkach działaniach plastycznych.
Na warsztatach, dzieci wzbogacą wiedzę o świecie, kulturach starożytnych i obecnych, rozbudzą ciekawość i zainteresowanie otaczającym nas życiem i tradycjami w róznych zakątkach świata

 

Nasze przedszkole pracuje w oparciu

o najnowszy program edukacji przedszkolnej 2020

Przygotowany przez wydawnictwo MAC Edukacja jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jako pierwszy na rynku został opracowany pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych – zarówno w warstwie metodycznej, jak i kartach pracy. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole "Misiowe Przedszkole

ul.Łokietka 135/1/3/5/6, 31-263 Kraków
tel.: 12 4161232, 510977731
e-mail.: misioweprzedszkole@op.pl
www. misioweprzedszkole.pl