Ogólnopolski Program Uczymy Dzieci Programować

 

Uczymy podstaw programowania wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych.

Dodatkowo nasze starsze przedszkolaki uczą się programować na zajęciach z programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i prowadzone są przez firmę zewnętrzną.

 

Kodowanie na dywanie

 

Zalożeniem programu jest rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. Zajęcia odbywają się w grupach starszych i mają na celu rozwijanie funkcji poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, analizy i syntezy wzrokowej oraz koordynacji ruchowej.

Podstawową pomocą dydaktyczną jest plansza do kodowania.

 

 

 
Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

 

Projekt składa się z sześciu modułów: "Czytające przedszkolaki", "Misiowy wolontariat", "Play with Little Teddy Bear", "Dzień pluszowego misia", " Mały Miś i prawa dziecka", "Bezpeczni z Małym Misiem",  Każdy moduł to realizacja  innego zadania.

Razem z Misiem przedszkolaki realizują kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. I tak np moduł "Czytające przedszkolaki" ma za zadanie rozwijać czytelnictwo w domu i w przedszkolu i prezentowanie dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów. Moduł " Misiowy wolontariat" ma na celu zapoznanie z baśniami, wierszami traktującymi o wartości dobra i wzajemnej pomocy etc.

 

 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Przedszkolaki piszą listy- od Sopotu, aż do Wisły"

 

Podstawowymi celami projektu są: ukazanie dzieciom wyjątkowości listu w tradycyjnej formie, edukacja na temat swojego miejsca zamieszkania oraz innych regionów Polski, a także wcielenie dzieci w rolę edukatorów.

Zadaniem dzieci jest stworzenie albumu, w którym opisują swoją miejscowość , przedstawiają ważniejsze miejsca, zabytki etc.

Następnie piszą list do pozostałych uczestników projektu.

Uczestnicy projektu rozsyłają między sobą albumy, listy i zadania do zrealizowania.

 

 

Międzynarodowy Projekt  Czytelniczy "Magiczna moc bajek"

 

Wszyscy wiemy, ze głośne czytanie rozwija, budzi emocje i uczucia.

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni , kształtowanie postaw, wychowanie do wartości, wyzwalanie pozytywnych emocji , rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Projekt realizujemy wraz z rodzicami, którzy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i czytają dzieciom wybrane bajki.

 

 
Dzieciaki Mleczaki

Edukacyjno-informacyjny projekt, który ma na celu pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka i  kształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę.

 

 
KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

 

Celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 4 miliony dzieci. W tym roku po raz 12. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

Nasze przedszkole pracuje w oparciu

o najnowszy program edukacji przedszkolnej 2020

Przygotowany przez wydawnictwo MAC Edukacja jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jako pierwszy na rynku został opracowany pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych – zarówno w warstwie metodycznej, jak i kartach pracy. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole "Misiowe Przedszkole

ul.Łokietka 135/1/3/5/6, 31-263 Kraków
tel.: 12 4161232, 510977731
e-mail.: misioweprzedszkole@op.pl
www. misioweprzedszkole.pl